Co je KFU?

KFU nebo celým názvem Kabát Fans Update jsou vylepšení na všem ohledně fanklubu.

V update jsou:

  • VERZE – číslo verze update + v hranatých závorkách datum: VERZE číslo [DD.MM.RRRR]
  • KATEGORIE – Spuštěno, Vytvořeno, Přidáno, Upraveno, Odstraněné nebo Presnuté
  • TEXT – Co bylo přesné změněno v bodech